Filatelista,  rok 1967, numer 8(275)

Gromski Antoni Frankatury zastępcze gotówkowe w Polsce143-145
Kapkowski Jacek Szybownictwo w filatelistyce145-147
Nowości polskie147
Nowości zagraniczne148-149
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop149-150
Romaszkan Jerzy O wyższy poziom ekspozycji filumenistycznych150-152
Topałow Wadim Pierwsze republikańskie towarzystwo filatelistów w Związku Radzieckim152
Garwanow Teodor Kongres filatelistów Bułgarii153
Żółkiewski Stanisław J. Wystawy: Polphilex 66153-154
Lis Jerzy Polonica154
Recenzje154
Klub "Dnia Znaczka"155
Osobliwości znaczków polskich155
Kasowniki sportowe156
Szlązak Feliks Z teki instruktora młodzieżowego156
Zadurowicz Jerzy Współpraca Katowic i Erfurtu156-157
Z życia PZF157-158
Wymiana z zagranicą158-159
Ogłoszenia159
Dział rozrywek umysłowych159

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.