Filatelista,  rok 1967, numer 15(282)

Najładniejsze znaczki polskie 1966 r.283-284
Hampel Zygmunt Sprawy młodzieżowe na plenum Zarządu Głównego PZF284-285
Rudziński Cezary Sztuka Czechów i Słowaków w filatelistyce285-287
Nowości polskie287-289
Nowości zagraniczne289-290
Kosmofilatelia290
Jakubowski Franciszek Pierwsza wystawa filatelistyczna w Polsce291
Szpirak Edward Z teki instruktora młodzieżowego: Przemyśl292
Z teki instruktora młodzieżowego292-294
Groer Maria Wystawy: EFIST 67294-295
Wystawy: Gdańsk - Leningrad295
Rogowski Jacek Recenzje295
Kraska Władysław Recenzje: Obchody "Dnia Znaczka"295-296
Notatki ze świata296-297
To i owo297
Z życia PZF297-298
Wymiana z zagranicą298
Ogłoszenia298-299
Dział rozrywek umysłowych299

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.