Filatelista,  rok 1966, numer 9(252)

Chełchowski Włodzimierz Kilka słów o poczcie antarktycznej171-172
XIX Wyścig Pokoju172
Włodarski Zbigniew Przyczynek do studiów nad znaczkiem 2 000 000 MK173-175
Perzyński Maciej Poczta polska w tysiącleciu175-177
Nowości zagraniczne177-179
Kosmofilatelia179-180
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop180-181
Sękowski Aleksander Czyżby odkrycie181
Poczta balonowa182
Z teki instruktora młodzieżowego182-183
Zyhal Wystawa znaczków "Musikaliana" Bydgoszcz 1966183
To i owo184
Z życia PZF184-186
Ogłoszenia186-187
Dział rozrywek umysłowych187

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.