Filatelista,  rok 1966, numer 6(249)

"Polska 1000" Wystawa filatelistyczna103-104
Szymański Tadeusz Poczta w obozach koncentracyjnych104-107
Nowości polskie108-109
Nowości zagraniczne109-111
Kosmofilatelia111
Gryżewski Kazimierz Pierwszy aeroplan w Warszawie112-113
Sawczak-Knihinicki Jan Podziękowanie113
Bąkowski Jerzy Czytelnicy piszą114
Łaszkiewicz Antoni Niedojrzałe napisy115
Polski znaczek wśród 10 najpiękniejszych115-116
Ze świata116-117
Z życia PZF117-118
Wymiana z zagranicą118-119
Ogłoszenia119
Dział rozrywek umysłowych119

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.