Filatelista,  rok 1966, numer 5(248)

Witkowski Jan Filatelistyka w Austrii83-85
Nowości polskie85-87
Nowości zagraniczne88-94
Teter Lucjan Polska Poczta Polowa89-92
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop94
Fijałek Zbigniew Czy to jest właściwa informacja95
Recenzje95-96
To i owo96
Filatelistyka w PKOl96-97
Zefir Z teki instruktora młodzieżowego: Pokazy młodzieżowe97
Z życia PZF97-98
Wymiana z zagranicą98-99
Ogłoszenia99
Dział rozrywek umysłowych99

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.