Filatelista,  rok 1966, numer 4(247)

Śnieżko Aleksander "Polska nr 1" Kiedy zatwierdzono znaczek63-64
Perzyński Maciej T.O.W. Gryf Pomorski64-66
Nowości polskie66-67
Nowości zagraniczne67-73
Teter Lucjan Polska Poczta Polowa69-72
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop73-74
Rogowski Jacek Recenzje74-75
Recenzje75
Konkurs publicystyczny75
Komunikat Komisji naukowo - badawczej Z. Gł. PZF75
Ze świata76
III Ogólnopolski zjazd Klubu Polonica76
Chomicki Kazimierz Czytelnicy piszą76-77
Srebrne Odznaki Honorowe PZF77
Bierut Henryk Z teki instruktora młodzieżowego77
Z życia PZF77-78
Wymiana z zagranicą78
Ogłoszenia78-79
Dział rozrywek umysłowych79

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.