Filatelista,  rok 1966, numer 22(265)

Fijałek Zbigniew XV lecie PZF447-448
"Polska 1000"448-450
Witkowski Jan Kongres AIJP450-452
Nowości polskie452-453
Nowości zagraniczne453-454
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop455
Żywień Władysław Wystawy: Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Tysiąclecie - Poznań"455-456
Wystawy456
Recenzje457
Skrodzki Eugeniusz Czytelnicy piszą: Niektóre refleksje o "Dniu Znaczka"457
Krywiak Jarosław Z teki instruktora młodzieżowego: Filatelistyka - największe hobby młodzieży458
Notatki ze świata458-460
Z życia PZF460-462
Wymiana z zagranicą462
Ogłoszenia462-463
Dział rozrywek umysłowych463

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.