Filatelista,  rok 1966, numer 2(245)

Kapkowski Jacek FIS - 196223-24
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek24-26
Grodecki Tadeusz XXX - Lecie związku filatelistów w Jarosławiu26-27
Nowości polskie27-28
Nowości zagraniczne28-34
Teter Lucjan Polska Poczta Polowa29-32
Kosmofilatelia34-35
Rudziński Cezary Recenzje35-36
Czytelnicy piszą: Seria storczyków36
Osobliwości znaczków polskich36
To i owo36-37
Raczek Józef Z teki instruktora młodzieżowego37-38
Z życia PZF38-39
Ogłoszenia39
Dział rozrywek umysłowych39

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.