Filatelista,  rok 1966, numer 17(260)

Uchwała kongresu FIP331
Sesja FIP i AIJP w Waszyngtonie331-333
Gryżewski Kazimierz Rzadkości monakijskie ukryte w skrzyniach333-334
Groer Maria "Przemyśl 66"335-336
Nowości polskie336-337
Nowości zagraniczne338-339
Kosmofilatelia339
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop340
Filatelistyczni odkrywcy wysp Cooka340-341
Spotowski Janusz Poczta w Żupie Solnej341
San Marino mniej popularne341-342
VIII Piłkarskie Mistrzostwa Świata342
Perzyński Maciej Polska nr 1 na aukcji342-343
Grabikowski Tadeusz Kolonijna poczta lotnicza343
Recenzje343
To i owo343-345
Z życia PZF346-347
Ogłoszenia347
Dział rozrywek umysłowych347

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.