Filatelista,  rok 1966, numer 14(257)

Tislowitz Józef Cechy charakterystyczne znaczków legionowych271-275
Najładniejsze znaczki polskie 1965 r.275-276
Nowości polskie276-278
Nowości zagraniczne278-279
Kosmofilatelia280
Z zagranicznej prasy filatelistycznej280-282
Hampel Zygmunt Wystawy: Kolombo282
Wystawy: Gniezno282-283
Wystawy: "Zielona Góra 66"283
Rajchel Władysław Wystawy: Muzeum P. i T.283
Pilatowski St. Z teki instruktora młodzieżowego: Szkolenie filatelistyczne283-284
Koczorowski Kazimierz Z teki instruktora młodzieżowego: Wystawa w Poznaniu284
Czy wiecie, że...284-285
70 lat nowożytnych Olimpiad285-286
Z życia PZF286
Wymiana z zagranicą287
Ogłoszenia287
Dział rozrywek umysłowych287

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.