Filatelista,  rok 1966, numer 12(255)

Mikulski Zbigniew Wydanie Krakowskie z 1919 r.231-235
Sikorski Jan Jeszcze o ciekawej kartce pocztowej235-236
Nowości polskie236-238
Nowości zagraniczne239-241
Kosmofilatelia241-242
Z teki instruktora młodzieżowego242-243
Łaszkiewicz Antoni Recenzje243
Recenzje244
To i owo244
Śnieżko Aleksander Oświadczenie244
Z życia PZF245-246
Ogłoszenia246-247
Dział rozrywek umysłowych247

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.