Filatelista,  rok 1966, numer 1(244)

50 - lecie3-4
Bura Fabian Polskie ostemplowania olimpijskie4-8
Zebranie komisji naukowo - badawczej9
Nowości polskie9-10
Nowości zagraniczne10-12
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop13
III Zjazd Klubu "Dnia Znaczka"14-15
Wystawy15-16
Recenzje16
Wzrasta popularność "Groszy"16-17
To i owo17
Czytelnicy piszą17
Z teki instruktora młodzieżowego17-18
O staranne kasowanie znaczków18
Z życia PZF18
Wymiana z zagranicą18-19
Odpowiedzi redakcji19
Ogłoszenia19
Dział rozrywek umysłowych19

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.