Filatelista,  rok 1965, numer 9(228)

Plenum Zarządu Głównego PZF163
Winiarek Roman Polonica164-166
Nowości polskie166-167
Nowości zagraniczne167-168
Komunikat Klubu Polonica168
Kosmofilatelia169
Komunikat Koła nr 1169
Marginalia filatelistyki170
Hampel Zygmunt WIPA 1965170
Nowodruk "WIPA 1933"171
Dzień znaczka171
Klub dnia znaczka172
Klub olimpijczyków172
Klub polonica172
Z zagranicznej prasy filatelistycznej173
Szlązak Feliks W Zakopanem173-174
Zespół koordynacyjny w Kaliszu174
Recenzje174
Filateliści na fundusz olimpijski175
Polpex 1965175
"WIPA 1965"175
Stempel z XX Memoriału175
Osobliwości znaczków polskich175-176
Z życia PZF176-178
Wymiana z zagranicą178-179
Ogłoszenia179
Dział rozrywek umysłowych179

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.