Filatelista,  rok 1965, numer 7(226)

Bojanowicz Mirosław Polska nr 1 odmiana nieząbkowana123-125
Lipski Andrzej Poczta rakietowa125-127
Perzyński Maciej Wyspa Lundy i jej znaczki127-129
Gryżewski Tadeusz Jeszcze o X - leciu filatelisty129-130
Nowości polskie130-131
Nowości zagraniczne131-133
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop133
Ostrzeżenie134
Recenzje134-135
Suchanek Karol Ciekawostki mojego zbioru135
Z zagranicznej prasy filatelistycznej135-136
Brancewicz Henryk Polonica136
Kosmofilatelia136-137
Klub Olimpijczyków137
Bielawny Stanisław PZF na morzu137-138
Z życia PZF138
Wymiana z zagranicą139
Ogłoszenia139
Dział rozrywek umysłowych139

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.