Filatelista,  rok 1965, numer 5(224)

Hostyński A. Polonica83-88
Nowości polskie89
Nowości zagraniczne89-90
Kosmofilatelia90-91
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop92
Hampel Zygmunt Wystawy: WIPA 196592-93
Rzepko Ryszard Wystawy: Wystawa poczty ONZ w Warszawie93-94
Fijałek Zbigniew Recenzje: "Sowietskij Kollekcjoner"94-95
Recenzje94-95
Perzyński Maciej Jeszcze o 1-szym Polskim Legionie w Carskiej Rosji95
To i owo96-97
Z życia PZF97-98
Wymiana z zagranicą98-99
Ogłoszenia99
Dział rozrywek umysłowych99

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.