Filatelista,  rok 1965, numer 23(242)

Szczeci 65"443-444
Perzyński Maciej Wydanie obiegowe 1932-1933 tzw. "Doniczki"444-445
Nowości polskie445-446
Nowości zagraniczne446-448
Kosmofilatelia448-453
Teter Lucjan Polska poczta polowa w latach 1918 - 21 i 1939449-452
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop453-454
Topałow Wadim Filatelistyka w Baku454-455
Szlązak Feliks Z teki instruktora młodzieżowego: Tatry na znaczkach455
To i owo456
Spotowski Janusz To i owo: Romantyczne odkrycie456
Abonament wydawnictw pamiątkowych ogniw organizacyjnych PZF456-457
Z życia PZF457-458
Odpowiedzi redakcji458-459
Ogłoszenia459
Dział rozrywek umysłowych459

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.