Filatelista,  rok 1965, numer 21(240)

Intermess III403-405
40 - Lecie ruchu filatelistycznego w Kielecczyźnie405-406
Nowości polskie406-407
Nowości zagraniczne407-414
Teter Lucjan Polska poczta polowa w latach 1918 - 21 i 1939409-412
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop414-415
Poczta rakietowa z okazji 50 - lecia ruchu filatelistycznego w Warszawie415
Sojka Alfred Czytelnicy piszą415-416
Groer Maria Wystawy: 125 lat Uczelni Weterynaryjnej416
Recenzje417
Salamon Hieronim Z dziejów poczty polskiej417
Księski Janusz Dokument Jana III Sobieskiego ustanawiający punkt pocztowy w Żninie417-418
Komunikat komisji wystaw i imprez filatelistycznych Z. Gł. PZF418
Z życia PZF418
Wymiana z zagranicą418-419
Ogłoszenia419
Dział rozrywek umysłowych419

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.