Filatelista,  rok 1965, numer 19(238)

Plenum Zarządu Głównego PZF363
Groer Maria Wystawa "Katowice 65"364-365
Medale wystawowe365-367
Goszczyński Włodzimierz Dzień znaczka367-368
Witkowski Jan Kongres AIJP368-369
Perzyński Maciej Wydania 1944 - 1945369-370
Nowości polskie370-372
Nowości zagraniczne372-374
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop374-375
Spotowski Janusz Kłopoty poczty w miejscowościach wypoczynkowych375
Kielce 1965375
Wystawy376-377
Recenzje377
To i owo377-378
Perzyński Maciej Jeszcze o poczcie międzyobozowej378
Wystawa "Szczecin 1965"378
Z życia PZF378
Ogłoszenia379
Dział rozrywek umysłowych379

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.