Filatelista,  rok 1965, numer 14(233)

Plenum Z. Gł. PZF263
Łaszkiewicz Antoni WIPA 1965264-267
Rogowski Jacek "Szachy"267-268
Nowości polskie268-274
Teter Lucjan Polska poczta polowa w latach 1918 - 21 i 1939269-272
Nowości zagraniczne274-276
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop276-277
To i owo277
Z życia PZF278-279
Ogłoszenia279
Dział rozrywek umysłowych279

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.