Filatelista,  rok 1965, numer 12(231)

Grodecki Tadeusz Osiem sektorów koszykówki222-225
Włodarski Zbigniew Raz na 100 lat225-227
Alwin Stefan Flora i fauna na znaczkach pocztowych227-229
Nowości polskie229-230
Nowości zagraniczne230-232
Kosmofilatelia232-233
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop233
Sojka Alfred "Katowice 65"234
Wystawa w Tokio234
Pokaz znaczków bułgarskich235
To i owo235-236
Polonica236
Klub Olimpijczyków237
Z życia PZF237-238
Wymiana z zagranicą238-239
Ogłoszenia239
Dział rozrywek umysłowych239

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.