Filatelista,  rok 1965, numer 10(229)

Grodecki Tadeusz Osiem sektorów "koszykówki"183-187
Nowości polskie188
Nowości zagraniczne188-190
Kosmofilatelia190-191
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop192
Poczta balonowa192-193
Z Obrad Plenum Zarządu Głównego PZF193-194
IX Ogólnopolska wystawa filatelistyczna "Katowice 65"194
Utworzenie Związku Filatelistów Czechosłowackich194-195
Osobliwości znaczków polskich195
To i owo195
Warszawska "Nike" na etykietach zapałczanych195
Nigdy więcej wojny, faszyzmu i obozów koncentracyjnych196-197
Z życia PZF197-198
Wymiana z zagranicą198-199
Ogłoszenia199
Dział rozrywek umysłowych199

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.