Filatelista,  rok 1964, numer 9(204)

Fijałek Zbigniew Nasze dwudziestolecie179
VIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna 20 - Lecie PRL179
Grodecki Tadeusz Wystawy ogólnopolskie w okresie XX - lecia180-182
Mikulski Zbigniew 1,50 zł w kolorze czerwonym183-189
Bura Fabian 50 lecie Lotniczego Rajdu Gwiaździstego190-191
Adamski Stanisław Powojenne nalepki i stemple poleceniowe192-194
Bura Fabian, Grodecki Tadeusz Wyścig Pokoju195
Nowości polskie196-197
Nowości zagraniczne198-200
Kosmofilatelia201-202
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop202
Rudziński Cezary, Księski Janusz Z filatelistyki tematycznej203-205
Czytelnicy piszą205-208
Włodarski Zbigniew Czytelnicy piszą: O platingu205-206
Bosiacki Bogusław Czytelnicy piszą: O poczcie plażowej po raz trzeci206-207
Perzyński Maciej Czytelnicy piszą: Z poczty przemyskiej207
Spotowski Janusz Czytelnicy piszą: "Pocztowe Ambulanse Kolejowe208
Barczyk Jan Czy wiecie, że...Konkursy filatelistyczne w stodole208
Czy wiecie, że...208-209
Z życia PZF210
Wymiana z zagranicą210
Ogłoszenia211
Dział rozrywek umysłowych211

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.