Filatelista,  rok 1964, numer 23(218)

Podbielski Henryk Poczta szybowcowa475-477
Kapkowski Jacek Ostemplowania olimpijskie Insbruck - 1964477-479
Wczasy filatelistyczne w Rabce479
Nowości polskie380-482
Nowości zagraniczne482-484
Kosmofilatelia485
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop486
Wystawy: "Lublin 1964"487
Grodecki Tadeusz Wystawy: "XX - Lecie MO i SB"488
Wystawy w 1965 r.488-498
Recenzje489-490
Klub Dnia Znaczka490
Z życia PZF491
Ogłoszenia491
Dział rozrywek umysłowych491

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.