Filatelista,  rok 1964, numer 22(217)

Steinbach Ludwik Zbiór "Przedfilatelistyka w Galicji i Bukowinie w latach 1772 - 1850"455-458
Fijałek Zbigniew Wystawa "15 lat NRD'458
50 - lecie ruchu filatelistycznego w łodzi459-461
Nowości polskie461
Nowości zagraniczne462-464
Kosmofilatelia464-466
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop466-467
Osobliwości znaczków polskich467-468
Etykiety zapałczane "XX - lecie PRL"468-469
Ryszawy Wiesław Sprawozdanie z II Zjazdu Klubu Filatelistów - Olimpijczyków469
Abonament wydawnictw filatelistycznych PZF469-470
Z życia PZF470-471
Ogłoszenia471
Dział rozrywek umysłowych471

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.