Filatelista,  rok 1964, numer 19(214)

Grodecki Tadeusz 90 - Lecie UPU395
Witkowski Jan Kongres A.I.J.P.396-397
Świderski Bolesław I Lot poczty śmigłowcowej397-398
Nowości polskie398-400
Nowości zagraniczne400-403
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop403-404
I wystawa filatelistyczna Ziemi Kaliskiej404-405
Józef Brodowski, ale który?405
Wystawa filatelistyczna - XX - lecie MO406
Perzyński Maciej Frankatury mechaniczne406
Muzeum filumenistyczne406-407
Osobliwości znaczków polskich407
Spotowski Janusz Nadruk S.O.P.407
Paśko Kazimierz To i owo407-408
Jubileuszowy rejs statku M/S Janek Krasicki408
Pocztowe związki ograniczone408
Kosmofilatelia408-409
Klub Filatelistów Olimpijczyków409
Z życia PZF409-410
Wymiana z zagranicą410-411
Ogłoszenia411
Dział rozrywek umysłowych411

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.