Filatelista,  rok 1964, numer 13(208)

"Jagiellonica 1964"275-277
Najładniejsze znaczki polskie 1963 r.277-279
Nowości polskie279-282
Nowości zagraniczne282-284
Kosmofilatelia285-286
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop286-287
IV Lubuska Wystawa Filatelistyczna w Gorzowie287
To i owo287-288
Klub Filatelistów Olimpijczyków - komunikuje288
Cereniewicz Bogusław Świat znaczków: Mechanofilia288-289
Groer Maria Świat znaczków: Czyżby nowe polonicum?289
Fałszerstwo czarnodruku wrocławskiego289
Z życia PZF290
Wymiana z zagranicą290-291
Ogłoszenia291
Dział rozrywek umysłowych291

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.