Filatelista,  rok 1963, numer 12(183)

Marx Walter Błędnodruk Gdańska223-224
Witkowski Jan Melusina 1963224-225
Żółkiewski Stanisław J. Karty 15 fen225-227
Obrady FIP w Luksemburgu228-229
Nowości polskie229-230
Nowości zagraniczne230-232
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop233
Fijałek Zbigniew Najmłodsi filateliści Tarnowa233-234
Stulecie Międzynarodowej Konferencji Pocztowej234
Konkurs na najładniejszy znaczek polski235
10VI lot poczty szybowcowej235
Perzyński Maciej Czy wiecie, że...236-237
Komunikat w sprawie wydawnictw pamiątkowych237
Nakłady FDC polskich w 1962 r.237
Komunikat PPF "RUCH"237
Apel Muzeum Lenina w Krakowie238
Z życia PZF238
Wymiana z zagranicą238-239
Ogłoszenia239
Dział rozrywek umysłowych239

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.