Filatelista,  rok 1962, numer 9(156)

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Lenin i Jego Idea"163
Rudziński Cezary Sztuka Rosyjska w filatelistyce164-167
Cereniewicz Bogusław FIS FIS FIS167-168
Nowości polskie169-170
Nowości zagraniczne170-172
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop173
Z Uchwał Plenum Zarządu Głównego PZF173-174
Klub Filatelistów Olimpijczyków174-175
Grodecki Tadeusz, Bednarz Stanisław Błąd w stylu "Niedziga"175-176
Z zagranicznej prasy filatelistycznej176-177
Szukamy nowych zbiorów177
Z życia PZF178
XV Wyścig Pokoju: Kasowniki178
Wymiana z zagranicą179
Ogłoszenia179
Dział rozrywek umysłowych179

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.