Filatelista,  rok 1962, numer 5(152)

Grodecki Tadeusz Pod hasłem przyjaźni83-84
Łaszkiewicz Antoni Wystawa w Moskwie84-86
Sękowski Aleksander Afryka Południowo - Zachodnia86-87
Bura Fabian Polska w XVII Olimpiadzie88-89
Nowości zagraniczne89-91
Kalejdoskop92
Filateliści polscy w W. Brytanii wyjaśniają92
Gryżewski Kazimierz Nalepki olimpijskie93
Prace nad inwentaryzacją stempli pocztowych94
Poczta rakietowa94
Maraton filatelistyczny95
Jasny Maciej Flora na znaczkach pocztowych95
Hampel Zygmunt Międzynarodowy dzień FIP96
Nowe formy spotkań wymiennych96
Sportowa poczta gołębia96-97
Perzyński Maciej Recenzje97
Lawina fanatyków97
Co nowego w PPF98
Z życia PZF98
Wymiana z zagranicą98-99
Ogłoszenia99
Dział rozrywek umysłowych99

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.