Filatelista,  rok 1962, numer 20(167)

Malczewski Juliusz, Parat Leszek Poczta polowa I Dywizji Piechoty 1943-1945383-385
Mikulski Zbigniew Kongres FIP386-387
Najładniejszy znaczek polski 1961388-389
Nowości polskie389-390
Nowości zagraniczne390-393
Kosmofilatelia393-394
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop395
Grodecki Tadeusz Recenzje396
Ciekawostki z pięcioma kółkami396
Hławiczka Jan Czytelnicy piszą396-397
Zatorski Eugeniusz Czytelnicy piszą397
To i owo397
Tatry na stemplach398
Bielawny Stanisław Z życia PZF398-399
Odpowiedzi redakcji399
Ogłoszenia399
Dział rozrywek umysłowych399

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.