Filatelista,  rok 1962, numer 12(159)

Lenin i jego idea223
Rudziński Cezary Zlata Praha223-225
Sękowski Aleksander Reklama handlowa na znaczkach225-226
Nowości polskie226-228
Nowości zagraniczne229-231
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop231
Tislowitz Józef Znaczki na rzecz akcji zwalczania malarii232-233
Perzyński Maciej Z zagranicznej prasy filatelistycznej233-234
Wystawy: Szukamy nowych zbiorów234-235
Śnieżko Aleksander Wystawy: Interesująca wystawa amerykańskich znaczków pocztowych235-236
Recenzje236
Komunikat Prezydium ZGŁ PZF236-237
Pierwsze echa emisji "FIS 1962"237
Królikowski Stanisław Z życia PZF237-239
Ogłoszenia239
Dział rozrywek umysłowych239

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.