Filatelista,  rok 1961, numer 9(132)

Zamiast artykułu162
Rudziński Cezary Podbój kosmosu trwa!162-168
Następny krok...168
Regulamin wymiany polskich polskich znaczków pocztowych dla celów filatelistycznych z zagranicą168-170
Instrukcja nr 1 do regulaminu wymiany polskich polskich znaczków pocztowych dla celów filatelistycznych z zagranicą170-171
Nowości polskie171-172
Nowości zagraniczne172-174
Grodecki Tadeusz Intermess II - Poznań 1961 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast Targowych174-175
Ankieta II175-177
Co nowego w PPF177
Budapest 1961177-178
Z życia PZF178
Wymiana z zagranicą178-179
Ogłoszenia179
Dział rozrywek umysłowych179

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.