Filatelista,  rok 1961, numer 7(130)

Gryżewski Tadeusz Kolory znaczka "Polska nr 1"122
Żółkiewski Stanisław J. Seria historyczna z 1938 r.122-125
Rudziński Cezary Muzyka rosyjska w filatelistyce125-127
Nowości polskie127-128
Nowości zagraniczne128-131
Grodecki Tadeusz "Poloniki" Koperta z Izraela131-132
Hampel Zygmunt "Poloniki" Karol Rollof132
Prasa polonijna o wyróżnianiu polskiego filatelisty132-133
Śnieżko Aleksander Pieczęć poczty w Koniecpolu133
Hampel Zygmunt Grand Prix International Sztuki Filatelistycznej133-134
Czarski Filip Aukcje134
Recenzje135
Marhall Kazimierz Czytelnicy piszą: Olimpiada 1944136
To i owo136
Cereniewicz Bogusław Świat znaczków137
Z życia PZF137-138
Wymiana z zagranicą138-139
Ogłoszenia139
Dział rozrywek umysłowych139

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.