Filatelista,  rok 1961, numer 2(125)

Perzyński Maciej Dwa fałszerstwa22-24
Chrośniak Kazimierz, Duba-Dubiński Eugeniusz Listy "Cholera"24-25
Mischal Tadeusz I Polska poczta rakietowa25-26
Myszyński Czesław O poczcie powstańczej w Warszawie26-27
Nowości polskie27-29
Nowości zagraniczne29-33
Jednopłytowy ryt wielobarwny33
Grabikowski Tadeusz Młody filatelista34-35
Śnieżko Aleksander Pocztowe pieczęcie Kalisza35-36
Świat znaczków36-37
Cereniewicz Bogusław Świat znaczków: Pomnik bohaterów Getta37
Z życia PZF38
Wymiana z zagranicą38-39
Ogłoszenia39
Dział rozrywek umysłowych39

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.