Filatelista,  rok 1961, numer 19(142)

Miesiąc imprez filatelistyczno - pocztowych362-363
Hampel Zygmunt XII Kongres FIPCO363-364
"Człowiek to brzmi dumnie"364-365
Nowości polskie365-366
Nowości zagraniczne366-370
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop370
Srebrny medal FIPCO370-371
Bura Fabian Recenzje: Uczy czy bawi371-372
Goszczyński Włodzimierz Recenzje: Nie jest aż tak źle...372-373
Rudziński Cezary Nasze miejsce w świecie373-374
Klimek Romuald Stemplowane czy niestemplowane375-376
Co nowego w PPF376-377
Z życia PZF377-378
Odpowiedzi Redakcji378
Wymiana z zagranicą378-379
Ogłoszenia379
Dział rozrywek umysłowych379

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.