Filatelista,  rok 1961, numer 18(141)

Uchwały Plenum Zarządu Głównego PZF342
Bura Fabian Polskie loty olimpijskie w 1960 r.342-343
Intermess II - Poznań 1961 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast Targowych344-345
Nowości polskie345-346
Nowości zagraniczne346-353
Machowski Józef, Perzyński Maciej Nadruki Lubelskie 1918 - 1919 r.349-352
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop354
Księski Janusz "Polphil 61"354-355
Brandt Jerzy Ciekawostki z myszką355-356
Grabarczyk Józef Osobliwości znaczków polskich356
Nowe odznaki honorowe PZF357
Czytelnicy piszą357
Z życia PZF357-358
Odpowiedzi Redakcji358
Wymiana z zagranicą359
Ogłoszenia359
Dział rozrywek umysłowych359

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.