Filatelista,  rok 1960, numer 9(108)

Siedemdziesięciolecie 1 maja w Polsce178
MWF "Polska 60"178-179
Mischal Tadeusz Poczta rakietowa179-184
Nowości polskie185-186
Nowości zagraniczne186-190
Ristau Eligiusz W XV rocznicę wyzwolenia bratnich Węgier 4.IV.1945 - 1960191
Machowski Józef Osobliwości znaczków polskich191-192
Śnieżko Aleksander Pieczęć lakowa kasy pocztowej Księstwa Warszawskiego192
Plan pracy Prezydium Zarządu Głównego PZF192
Bielawny Stanisław Młody filatelista193
II wystawa filatelistyczna "Rawicz 1960"194-104
Z życia PZF194-195
Ogłoszenia195
Dział rozrywek umysłowych195

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.