Filatelista,  rok 1960, numer 5(104)

Trzebski Tadeusz Ostemplowania prowizoryczne z lat 1944 - 194698-103
Śnieżko Aleksander Pieczęć pocztowa z X7I wieku103-104
Nowości polskie104-110
Steinbach Ludwik 400 - lecie Poczty Polskiej jako zbiór motywowy105-108
Nowości zagraniczne110-113
30 gr wydania pomnikowego z 1925 roku113
Co nowego w PPF113
Co nowego w PPF113-114
Odpowiedzi redakcji114
Dział rozrywek umysłowych114

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.