Filatelista,  rok 1960, numer 21(120)

Goszczyński Włodzimierz 43 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej434
Sesja naukowa na temat "Polska nr 1"435-436
Żółkiewski Stanisław J. Karty pocztowe Litwy Środkowej436-437
Chrośniak Kazimierz, Duba-Dubiński Eugeniusz Militaria na ziemiach polskich byłego zaboru pruskiego437-439
Śnieżko Aleksander Szwedzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pocztowego439
Nowości polskie440-443
Nowości zagraniczne444-447
Filumenistyka w Polsce447-448
Regulamin (tymczasowy) Komisji Filumenistyki przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Filatelistów448-449
Cereniewicz Bogusław Czy wiecie, że...449
Co nowego w PPF450
Z życia PZF450
Wymiana z zagranicą451
Ogłoszenia451
Dział rozrywek umysłowych451

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.