Filatelista,  rok 1960, numer 19(118)

Grodecki Tadeusz MWF "Polska60" kronika wielkich dni polskiej filatelistyki394-397
Wyciąg z protokołu Międzynarodowego Jury Wystawy "Polska ^)"397-399
Schmutz Lesław Naśladownictwa znaczków poczty wewnętrznej obozu polskich jeńców 7A Murnau399-404
0
Nowości polskie404-405
Nowości zagraniczne405-409
Dzień znaczka 1960409
Śnieżko Aleksander Pocztowa pieczęć lakowa Grodu Trybunalskiego409-410
Z życia PZF410
Wymiana z zagranicą410-411
Ogłoszenia411
Dział rozrywek umysłowych411

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.