Filatelista,  rok 1960, numer 17(116)

Przed otwarciem338-342
Gryżewski Tadeusz Jeszcze Polska nr 1342-345
Perzyński Maciej Fałszerstwa znaczka Polska Nr 1345-349
Rudziński Cezary Kultura Polska w filatelistyce350-354
Śnieżko Aleksander Dzieje godła pocztowego na pieczęciach Królestwa Polskiego354-357
Chrośniak Kazimierz, Duba-Dubiński Eugeniusz Z dziedziny ciekawostek filatelistycznych Królestwa Polskiego357-358
Gryżewski Tadeusz Konstruktor maszyny drukującej pierwszy polski znaczek359
Nowości polskie359-360
Poczta szybowcowa i balonowa na MWF "Polska 1960"361
Nowości zagraniczne361-365
Wydawnictwa365-367
Jasny Maciej Pocztowy strajk na Antarktydzie367-368
Świat znaczków368-369
Czy wiecie, że...369
Co nowego w PPF369
Słowik Marian Z życia PZF369-370
Wymiana z zagranicą370
Dział rozrywek umysłowych370

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.