Filatelista,  rok 1960, numer 11(110)

Chrośniak Kazimierz, Duba-Dubiński Eugeniusz Pieczęcie urzędowe Królestwa Polskiego218-220
Śnieżko Aleksander Koło przyjaciół Muzeum Pocztowego220-221
Acht Bernard Z dziennika ciekawostek filatelistycznych222-223
Nowości zagraniczne223-227
Witkowski Stanisław Wolne Miasto Gdańsk a katalog znaczków228-229
Kasownik okolicznościowy229
Księski Janusz Błąd na znaczku stulecia "zł 250"230
Pieczęć lakowa pogranicznej poczty w Wejwerach230
Ankieta331
Spotkanie Międzynarodowe na MWF "Polska 60"331-231
Koperty i stemple okolicznościowe w ZSRR232
Wystawa Młodzieżowa w Siedlcach233
Z życia PZF233-234
Wymiana z zagranicą234-235
Ogłoszenia235
Dział rozrywek umysłowych235

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.