Filatelista,  rok 1960, numer 10(109)

Trzebski Tadeusz Stemple cenzury z kampanii wrześniowej 1939 r.198
Stępczyński Bernard, Biadasz Zdzisław Zbiory motywowe opracowywanie i wystawianie w świetle regulaminu FIP198-202
Nowości polskie202-205
Nowości zagraniczne205-209
Polska nr 1 na aukcji w USA210-211
Udział Rumunii w wystawie "Polska 60"211-212
Gryżewski Tadeusz Recepta: filatelistyka, ku uwadze żonom filatelistów212-214
Z życia PZF214
Bielawny Stanisław Z życia PZF: Szkolny pokaz filatelistyczny w Szczecinie214
Wymiana z zagranicą215
Ogłoszenia215
Dział rozrywek umysłowych215

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.