Filatelista,  rok 1959, numer 7(82)

Belcarski Marian Proszę o głos w sprawie wydania Kowelskiego122-123
Mikulski Zbigniew Opracowanie zbiorów na wystawy filatelistyczne124-126
Bielawny Stanisław Jak prowadzić zajęcia w szkolnych lub młodzieżowych kołach filatelistycznych126-128
Nowości polskie128-129
Nowości zagraniczne129-131
Bura Fabian Sport131-132
Polonika132-133
Nadruki "Soprońskie" na znaczkach węgierskich133-134
Z zagranicznej prasy filatelistycznej134-135
To i owo135
Recenzje136
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Polska 60"136
Księski Janusz Młody filatelista137-138
Co nowego w PPF138
Z życia PZF138
Odpowiedzi redakcji138-139
Wymiana z zagranicą139
Ogłoszenia139
Dział rozrywek umysłowych139

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.