Filatelista,  rok 1959, numer 6(81)

Plenum Zarządu Głównego PZF102
"Interposta"102-103
Piątak Wincenty Kasowniki pocztowe w okresie ważności obiegowej znaczków lubelskich103-105
Chrośniak Kazimierz, Duba-Dubiński Eugeniusz Poczta na obszarze poznańsko-pomorskim106-108
Nowości polskie108-110
Nowości zagraniczne111-113
Groer Maria Z filatelistyki problemowej113-114
Od Redakcji114
Roszkowski Aleksander Błędy na znaczkach pocztowych ZSRR115
Komunikat komisji Naukowo-Badawczej116
Znaczki "Ile de France"116
Wystawy: Filateliści polscy na wystawie w Bukareszcie117
Kolanowski Jan Wystawy: Wystawa znaczków pocztowych ze znakiem Czerwonego Krzyża117
Osobliwości znaczków polskich118
Co nowego w PPF118
Z życia PZF119
Odpowiedzi redakcji119
Wymiana z zagranicą119
Ogłoszenia119
Dział rozrywek umysłowych119

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.