Filatelista,  rok 1959, numer 5(80)

Przed III Zjazdem Partii82-83
Parczewski Lech Stemple i adnotacje urzędowe Królestwa Polskiego (1815-1860)83-84
Rudziński Cezary Z filatelistyki problemowej85-86
Nowości zagraniczne87-90
Z komisji Naukowo-Badawczej90
Sport91
Poczta "V" oraz "V-I"91-92
Czytelnicy o "Filateliście"93-94
Mikulski Zbigniew Wielka aukcja znaczków Austrii w USA94-95
Łubkowski S. Znaczki ZSRR w 1959 r.95-96
Plan emisyjny NRD96
To i owo96
Młody filatelista97
Propaganda filatelistyki98
Z życia PZF98
Odpowiedzi redakcji98-99
Wymiana z zagranicą99
Ogłoszenia99
Dział rozrywek umysłowych99

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.