Filatelista,  rok 1959, numer 16(91)

Kongres FIP w Hamburgu 29 - 31. V. 1959302
Żółkiewski Stanisław J. Notatka w sprawie wydania Kowelskiego z 1919 r.303
Kukulski Zbigniew, Machowski Józef, Cholewiński Jan Spostrzeżenia o znaczkach obozu 7A Murnau303
Ter-Oganjan Leon Zbiory na "Interpoście"304-306
Władiniec Nikołaj Odmiany ząbkowania znaczka radzieckiego "Sichote Aliński Meteoryt"307
Literatura o pierwszym polskim znaczku pocztowym307-309
Nowości polskie309-310
Nowości zagraniczne311-314
Machowski Józef - 65 -314-315
Bielawny Stanisław Z Pałacu Młodzieży w Szczecinie315-316
Najstarszy "Znaczek" Berliński316
Zgłoszenia już napływają317
Komunikat Centrali Zwalczania Fałszerstw317
Plan pracy Prezydium Zarządu Głównego PZF na III kwartał 1959318
Z życia PZF318-319
Odpowiedzi redakcji319
Wymiana z zagranicą319
Ogłoszenia319
Dział rozrywek umysłowych319

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.