Filatelista,  rok 1959, numer 15(90)

W XV - Lecie PRL282
Danowski Czesław Kilka uwag na temat specjalizacji zbiorów znaczków PRL283-284
Konkurs piękności polskiego znaczka284
Nowości polskie285-287
Nowości zagraniczne287-290
Machowski Józef - 65 -291-292
Migawki z kongresu FIP292-293
Cankow Wasil Przyjaźń bułgarsko-polska na znaczkach Bułgarii293
Gąsinowski Aleksander Godne pochwały294
To i owo294-295
Szczepanowski M. To i owo: Korespondencja z Australii "Anpex 1959"294-295
Księski Janusz Młody filatelista296-297
Spotowski Janusz "Polskie lokomotywy na znaczkach Indii"297
Co nowego w PPF298
Z życia PZF298
Odpowiedzi redakcji298
Wymiana z zagranicą298-299
Ogłoszenia299
Dział rozrywek umysłowych299

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.