Filatelista,  rok 1959, numer 14(89)

Powstańcza poczta Samorządu Warwiszki262-263
Żółkiewski Stanisław J. Karty pocztowe tzw. "Lubelskie" wprowadzone do obiegu 4. IX. 1944 r.264-266
Danowski Czesław Kilka uwag na temat specjalizacji zbiorów znaczków PRL266-267
I Lot balonu "Katowice"267-268
Nowości polskie269-271
Nowości zagraniczne271-274
Machowski Józef - 65 -275-276
Z Uchwał 6 Zjazdu276-277
M.W.F. "Polska 60"277
Co nowego w PPF278
Nowe zarządzenie278
Z życia PZF278
Odpowiedzi redakcji278
Wymiana z zagranicą278-279
Ogłoszenia279
Dział rozrywek umysłowych279

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.