Filatelista,  rok 1959, numer 13(88)

Uchwały 6 Zjazdu242-244
Porozumienie o współpracy między PZF i UCSF244-245
Porozumienie o współpracy redakcji "Filatelista" i redakcji "Filatelie"245
Chrośniak Kazimierz, Duba-Dubiński Eugeniusz Jeszcze słów kilka o stemplach poczty urzędowej Królestwa Polskiego (1815-1860)246-249
Danowski Czesław Kilka uwag na temat specjalizacji zbiorów znaczków PRL249-252
Nowości polskie253
Nowości zagraniczne253-256
Konkurs na znaczki stulecia256-258
Co nowego w PPF258
Z życia PZF258-259
Odpowiedzi redakcji259
Wymiana z zagranicą259
Dział rozrywek umysłowych259

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.